Standard om offentlig upphandling av tillgänglig ikt

I december 2005 började resan för att ta fram en europeisk standard för att upphandla tillgänglig ikt, informations- och kommunikationsteknik. EU-kommissionen gav i uppdrag till de europeiska standardiseringsorganisationerna att ta fram en standard med tillhörande stödmaterial. Uppdraget benämndes Mandat 376. Själva uppdraget är klart. Här försöker jag samla ihop länkar och bakgrund på ett ställe.

Det svenska arbetet

Vi i Sverige kom att organisera oss i en teknisk kommitté på SIS och i en arbetsgrupp på ITS AG9. Med tiden insåg vi att vår röst tillsammans blev starkare. Vi organiserade oss i en samordningsgrupp som hela tiden lämnat samlade kommentarer från Sverige. Enligt uppgift var vi det enda landet i Europa som haft det så.

Sverige har också i olika faser haft fyra betalda experter med i projektteamen.

Det svenska arbetet fortsätter både i standardiseringssammanhang och exempelvis inom ramen för Användningsforum som har haft ett projekt om att beställa användbart.

Det kommer att publiceras en elektronisk verktygslåda på internet. Och standarden och möjligen delar av eller allt stödmaterial ska översättas.

För den som vill ha en överblick över det globala och nationella standardiseringsarbetet för tillgänglighet finns det möjlighet att ansluta sig till samordningsgruppen för tillgänglighet inom SIS. Dock inte att förväxla med den samordning som skedde inom Mandat 376, samordningsgruppen inom SIS arbetar och bevakar tillgänglighet inom alla områden.

Relaterade länkar:
Mandat 376
Projektwebbplats med tidplan och utkast
SIS/TK 504 e-tillgänglighet
Samordningsgrupp för tillgänglighet
AG 9 ICT Accessibility Group
Projekt i Användningsforum

I februari 2014 publicerades standarden

Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa, SS-EN 301549:2014, publicerades den 19 februari 2014.  Standarden är gratis.

Nu börjar arbetet med att kommunicera att standarden finns. Det finns en samling funktionella krav på tillgänglighet på ikt som ska ställas och verifieras. Arbetet underlättas av det kommer bli tvingande att ställa tillgänglighetskrav i enlighet med de nya upphandlingsdirektiven. I det klassiska direktivet artikel 42 anges:

”För alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer, oavsett om det rör sig om allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, utom i vederbörligen motiverade fall, fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.”

Relaterade länkar:
SS-EN 301549:2014
Tekniska rapporter som stöd, TR 101 550-552
Pressmeddelande från ETSI
Pressmeddelande från CEN/CENELEC
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU, av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG

UPPDATERING

När bland annat Sverige startade ett översättningsarbete hittades ett antal korrekturfel i standarden.

En ny version har därför laddats upp. Korrigerad april 2015 EN 301 549  

Svensk översättning är publicerad

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s